MAKALELER

GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ

Girişimci Nedir?

 

Günümüzde girişimci "kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek verileri doğru yerde, doğru zamanda, doğru biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi" olarak tanımlanır. Yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koyması ise girişimciyi farklı kılan en belirgin özelliğidir. Söz konusu nitelikler girişimcinin her şeyden önce beklentilerine uygun düzeyde risk üstlenen kişi olduğunu da gösterir.

 

Girişimci tanımına dayalı olarak bir girişimcide bulunması beklenen özellikleri kısaca tanımlamak yerinde olacaktır;

 

İleriyi görebilme

Açıklık

Analiz yapabilme

Güven verme

Seçici olma

Hızlı karar verebilme

Risk üstlenme

Esneklik

 

İleriyi görebilme:

 

Girişimcinin başarısında rol oynayan en temel özelliklerden birisidir. Bu nitelik girişimcinin değişen koşullara bağlı olarak ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmasını ve tehditlere karşı koymasını kolaylaştıracaktır.

 

Analiz yapabilme:

 

Girişimci fırsatları değerlendirebilmek için geniş kapsamlı durum analizi yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 

Risk Üstlenme:

 

Sürekli yenilik arama geleceğe yönelik atılımlarda bulunma özellikleri girişimciye risk üstlenme zorunluluğu da getirir. Bu nedenle girişimcinin beklentilerine uygun düzeyde risk üstlenme niteliğine sahip olması gereklidir.

 

 Esneklik:

 

Girişimci olası istenmeyen koşullarla karşılaşılması durumunda beklenmeyen kötü sonuçları kendi lehine çevirebilecek esnekliğe de sahip olmalıdır.

 

 

Açık olma ve güven verme:

 

Ortaya atılan yeni fikirlerin ve uygulamaların toplum tarafından olumlu karşılanabilmesi için girişimci açık olmalı ve güven vermelidir.

 

Seçici olma hızlı karar verebilme:

 

Girişimci sınırsız sayıdaki alternatifler karşısında en uygun çözümü üretebilmelidir. Bu olgu girişimcinin seçici davranma özelliğine sahip olması gereğini ortaya koymaktadır. Hızla artan rekabet ortamında doğru kararların en hızlı biçimde verilmesi rekabette üstünlük sağlama çabaları için kaçınılmaz bir avantajdır.

 

Girişimcinin; iletişim kurma becerisine, başarma hırsına, karar verme yeteneğine, liderlik niteliklerine, rekabetçi anlayışa, tutumlu olma özelliklerine sahip olması gereği diğer önemli özelliklerindendir. Yoğun olarak girişimciliğin ne olduğu ve iyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiği konuları işlenerek,’’Gelişimin temeli girişimdir.’’ görüşü ile girişimciliğin önemi vurgulayabiliriz. Girişimin süreklilik arz etmesi devamlılığını sürdürebilmesi ise onun başarı kriterlerini oluşturur. Yani bir işe başlamak ne kadar önemli ise de başladığımız kalite ve standartlarda sürekliliği sağlamak daha da önemlidir.

 

İleri safhalarda girişimcinin amacı; hedef, strateji ve taktik unsurlarından yola çıkarak pazar araştırması, yeni pazarlara açılmak, yerel çözüm ortakları bulmak, satışları arttırmak, karlılığı artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, eski ekipmanları daha az kaynak tüketen yeni nesil üretim ekipmanları ile değiştirmek, üretim sürecini daha etkin yönetecek profesyoneller ile çalışmak, üretimden sorumlu personelin verimlilik konusunda eğitim almalarını sağlamak.

 

Özet olarak; fırsatları görüp, risk alıp yenilik yapabilen, bir ihtiyacı teşhis edip gerekli kaynakları organize ederek; finansal, psikolojik, sosyal riskleri üstlenen kişidir girişimci.


   “Cesaretli bir adam olan girişimci tek başına çoğunluktur.”  ANDRE JACKSON

 

 

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Her Hakkı Saklıdır. INC Girişim Danışmanlık Ltd Şti.